Uw privacy en de website van OPEN

Op de website van OPEN worden geen persoonsgegevens vastgelegd. Voor de analyse van het gebruik van de website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Omdat het IP-adres wordt gemaskeerd kunnen individuele bezoekers door Google Analytics niet worden getraceerd.

Google Analytics mag de gegevens niet gebruiken voor andere Google diensten. Op de website worden verder geen trackers gebruikt of gegevens verzameld via cookies.

Tot slot
OPEN is een programma van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en InEen, vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg. InEen is penvoerder van het programma. Mocht u het niet eens zijn met de bovenstaande privacy statement of een vraag of klacht hebben over de omgang met persoonsgegevens, dan verzoeken we u deze per e-mail te versturen aan info@ineen.nl

Contactgegevens
InEen, vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht
085- 130 25 00
info@ineen.nl