De tweede Openbare Consultatie van de basiseisen ICT van OPEN is afgelopen. We zijn erg blij met de input vanuit leveranciers, zorgverleners en andere belanghebbenden. Het is een mooie stap richting een heldere set basiseisen. Deze basiseisen moeten het gebruiken en opschalen van online inzage in de eerstelijnszorg mogelijk maken. Vanuit het programma wordt alle input zorgvuldig bekeken en verwerkt in een nieuwe definitieve versie van de basiseisen.

De consultatieversie van de basiseisen vindt u onder het tabblad Leveranciers.