Hoe werken de programma’s OPEN, eOverdracht, GTS, Medicatieproces, MedMij, Registratie aan de Bron, SNOMED, VIPP GGZ, VIPP NVZ en VIPP ZKN (samen) aan een duurzaam informatiestelsel? Hoe kunnen consultants daarbij ondersteunen, en welke bijdragen leveren programma's eigenlijk aan het realiseren van de doelen van het Informatieberaad Zorg? Deze en andere vragen stonden op 9 oktober centraal tijdens een informatiebijeenkomst voor consultants in het Erasmus MC.

Eerst was het woord aan VWS, dat vertelde over de ontwikkeling richting een duurzaam informatiestelsel in de zorg, de doelen van het Informatieberaad Zorg en de samenhang tussen de programma’s. Vervolgens gaven vertegenwoordigers van elk programma een update over de laatste ontwikkelingen en plannen voor komende periode.