Het OPEN-programma is volop in ontwikkeling! Hieronder geven we de belangrijkste momenten in de looptijd van het programma aan. Dit overzicht wordt steeds gedetailleerder naarmate het programma verder vordert.

 • 24 October 2018

  Juni 2018 - Basiseisen ICT OPEN door leveranciers en zorgverleners getoetst tijdens openbare consultatierondes

 • Juli 2018 - OPEN officieel van start

 • Juli 2018 - OPEN, MedMij en Zelfzorg Ondersteund organiseren hun eerste gezamenlijke leveranciersbijeenkomst

 • September 2018 - OPEN, MedMij en Zelfzorg Ondersteund organiseren hun tweede gezamenlijke leveranciersbijeenkomst

 • 24 October 2018

  Oktober 2018 - OPEN is deelnemer van meerdere gezamenlijke bijeenkomsten van alle sectorale programma's

 • 24 October 2018

  Q1 2019 - De aanmeldprocedure voor regionale coalities om deel te nemen aan OPEN gaat van start

 • 13 November 2018

  Juli 2020 - Ingangsdatum wettelijk recht op elektronische inzage van medische gegevens

 • 24 October 2018

  31 december 2022 - Het OPEN programma loopt af