Het OPEN-programma is op dit moment nog in ontwikkeling. Hieronder geven we de belangrijkste momenten in de looptijd van het programma aan. Dit overzicht zal concreter worden naar mate het programma verder wordt ingevuld.

 • 24 October 2018

  Juni 2018 - Basiseisen ICT OPEN door leveranciers en zorgverleners getoetst tijdens openbare consultatierondes

 • Juli 2018 - OPEN officieel van start

 • Juli 2018 - OPEN, MedMij en Zelfzorg Ondersteund organiseren hun eerste gezamenlijke leveranciersbijeenkomst

 • September 2018 - OPEN, MedMij en Zelfzorg Ondersteund organiseren hun tweede gezamenlijke leveranciersbijeenkomst

 • 24 October 2018

  Oktober 2018 - OPEN is deelnemer van meerdere gezamenlijke bijeenkomsten van alle sectorale programma's

 • 24 October 2018

  Q1 2019 - De aanmeldprocedure voor regionale coalities om deel te nemen aan OPEN gaat van start

 • 13 November 2018

  Juli 2020 - Ingangsdatum wettelijk recht op elektronische inzage van medische gegevens

 • 24 October 2018

  31 december 2022 - Het OPEN programma loopt af