Met dit formulier meldt u zich aan voor OPEN en ontvangt u een startpakket.

Link naar het Startpakket

Het startpakket bevat een informatiebrief, het handboek voor Regionale Coalities, een plan van aanpak voor implementatie en een profielschets voor een regionale projectleider.

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens en zullen deze dus niet met anderen delen.