Om te zorgen dat alle patiënten inzage kunnen krijgen in hun gegevens bij de huisarts, zijn er aanpassingen nodig in de systemen die huisartsen gebruiken voor het registreren van informatie over patiënten. In eerste instantie betreft dit vooral de huisartsinformatiesystemen (HIS) en in sommige gevallen de keteninformatiesystemen (KIS).

Vanuit OPEN hebben we basiseisen geformuleerd, waarin wordt beschreven wat de leveranciers van deze systemen minstens moeten ondernemen om de online inzage voor patiënten mogelijk te maken. Download de pdf hier of lees het online hieronder »

OPEN Basiseisen ICT 29 maart 2019