OPEN is het programma dat de veilige uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners en patiƫnten in de eerstelijnszorg wil stimuleren en versnellen.

Onderdeel van het programma is het realiseren van de noodzakelijke functionaliteit door ICT-leveranciers. Om dit onderdeel te kunnen toetsen, is het 'Handboek OPEN Toetsingsprocedure' ontwikkeld. Het handboek beperkt zich tot de ICT-leveranciers in de eerste lijn.